TE-byråerna

Arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) är en lokal administrativ myndighet som verkar under arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. TE-tjänsterna ordnas enligt klienternas servicebehov. Servicemodellen baserar sig på tre servicelinjer TE-tjänsterna koncentrerar sig på att stödja arbetssökande i att snabbt bli sysselsatta, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och trygga verksamhetsförutsättningarna för företagen.

TE-byrån i Nyland är en av 15 TE-byråer som verkar lokalt och som erbjuder TE-tjänster inom sitt eget verksamhetsområde.

Laddar...
Publicerad 16-04-2015 kl. 12.27, uppdaterad 25-08-2020 kl. 19.34

Kontaktuppgifter

TE-tjänsternas webbsida