Mari Salo

Mari Salo, som är jurist inom gruppen Marknad, är tillsynsansvarig för partimarknaden för el och naturgas.


”Arbetet förutsätter kunskap om energibranschen, konkurrensrätt och regelverket inom EU. Det mest intressanta är att få delta i att utveckla marknaden både nationellt och internationellt”, sammanfattar Mari sitt arbete.


Under sina fyra år på Energimyndigheten har Mari utöver sina expertuppgifter även skött chefsuppgifter.


”På Energimyndigheten har jag haft möjlighet att utbilda och utveckla mig professionellt genom utbildningar och arbetsrotation. Energimyndigheten är en dynamisk och ungdomlig arbetsplats. Stämningen är god och det känns kul att komma på jobb om morgnarna.”