Outi Vilén

Redovisningsexpert Outi Vilén arbetar i gruppen Förnybar energi och handlägger ekonomiska ärenden som rör systemet med inmatningspris, till exempel ansökningar om utbetalning.

”Energibranschen är intressant. Det sker en ständig utveckling i synnerhet i frågor som anknyter till förnybar energi. På myndigheten kan vi följa med detta från en bra utsiktsplats. Jag arbetar inom ett delområde som är viktigt även för mig själv”, förklarar Outi, som till sin utbildning är diplomingenjör inom produktionsekonomi och tradenom.

Hon arbetar i ett ekonomiskt team som består av fem personer. Arbetsuppgifterna i teamet är mångsidiga.

”Ett meningsfullt arbete och trevliga arbetskamrater gör att jag trivs här.”