Veli-Pekka Saajo

Ledande expert, magister i samhällsvetenskaper Veli-Pekka Saajo leder ett team på sex experter i gruppen Nät. De mångsidiga planerings- och organisationsuppgifterna innefattar huvudsakligen ärenden i anknytning till tillsynen av överföringspriserna på el.

”Det är intressant att utveckla tillsynsmodellen för elöverföringsnätet. De allt fler internationella uppgifterna är också ett angenämt inslag i arbetet”, säger Veli-Pekka.

Veli-Pekka har arbetat med olika uppgifter på Energimyndigheten i mer än tio år, och han trivs bra. Nya utmaningar och föränderliga uppgifter har borgat för detta.

”Jag har roterat mellan olika uppgifter och grupper. Jag har också kunnat avancera i karriären.”