Geologiska forskningscentralen

Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera geologisk information som näringslivet och samhället behöver och som främjar kontrollerad och hållbar användning av jordskorpan och dess naturresurser. GTK är ett nationellt geoinformationscentrum och aktiv deltagare i internationell forsknings- och projektverksamhet.

Typiska befattningsbeskrivningar är forskare och geolog. 53 % av forskningscentralens personal har avlagt minst högre högskoleexamen. Typisk examen är geologexamen.

Vision: Hållbar tillväxt och ökat välstånd genom geologi.

GTK:s värderingar: Kundinriktning, samarbete, förtroende och ansvar.

Kommentarer som har hörts i korridorer: ”Vi har de mest exakta forskningsinstrumenten i hela Finland.”

Vi har verksamhet på 6 orter. Vi har projektverksamhet också i mellersta Asien, Afrika och Sydamerika.

04-11-2014
Tuija Vähäkuopus arbetar som geolog på Geologiska forskningscentralen.
04-11-2014
Geolog Akseli Torppa arbetar på Geologiska forskningscentralen.
Laddar...
Publicerad 03-11-2014 kl. 13.04, uppdaterad 25-08-2020 kl. 14.31

Geologiska forskningscentralens arbetstagare i terrängen.   Foto: Esko Koistinen.

Bra att veta om oss

Våra forskningsprogram skapar nya tekniker, tillämpningar och innovationer för hållbar utveckling i samhället. Vår verksamhet är riksomfattande och internationellt aktiv.


Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
(Betongblandargränden 4)
FI-02151 Esbo

Övriga verksamhetsställen:
Östra Finlands enhet, Kuopio
Norra Finlands enhet, Rovaniemi
Västra Finlands enhet, Karleby
Mineraltekniska laboratoriet,
Outokumpu, Arkiv över borrkärnor

GTKs webbsida