Geologiska forskningscentralen

Vi på Geologiska forskningscentralen arbetar för jordens bästa. Vi producerar opartisk forskningsdata för att bidra till att lösa utmaningar inom bland annat klimatförändring, mer hållbara energisystem samt cirkulär ekonomi. Våra över 400 experter har kompetens inom mineralekonomi, energi-, vatten- och miljöfrågor samt digitala lösningar. Tillsammans med våra finländska och internationella partner skapar vi en hållbar, koldioxidneutral framtid.

Bekanta dig med våra värderingar som tar oss framåt på Geologiska forskningscentralens webbsida.

Jobba hos oss

Vi erbjuder intressanta och mångsidiga uppgifter i en internationellt aktiv sakkunnigorganisation.

  • Betydelsefullt arbete. Du utför arbete som är av vikt för Finland och hela världen till exempel i fråga om miljön och klimatförändringen. Du är med och bygger upp en hållbar och koldioxidneutral framtid.
  • Inget grått ämbetsverk. Vi utvecklar och utvecklas kontinuerligt. Inom den offentliga förvaltningen är vi föregångare inom moderna arbetsmetoder (Läs mer på GTKs webbsida).
  • Kompetens och möjligheter för karriärutveckling. Hos oss kan du utveckla din kompetens mångsidigt. Vi erbjuder mångsidiga alternativ till karriärvägar.
  • Moderna och multilokala arbetsramar. Möjligheterna att arbeta på distans och arbetstiden är flexibla. Våra multilokala miljöer stöder öppen växelverkan. Vi satsar på arbetshälsa, bra ledarskap och chefsarbete, gemenskap och moderna arbetsmetoder.

Våra personalförmåner:

  • En mer omfattande företagshälsovård än normalt
  • En årlig motions- och kulturförmån
  • Bra semesterförmåner
  • Flexibla arbetsmöjligheter

Karriärberättelser

Bekanta dig på GTKs webbsida:

Laddar...
Publicerad 03-11-2014 kl. 13.04, uppdaterad 20-01-2022 kl. 11.15

GTK:s logo

Bra att veta om oss

Vi jobbar platsoberoende. En anställd kan arbeta flexibelt oavsett var man bor i Finland. Vi rekryterar endast platsberoende när jobbet kräver det. Fördomslöshet och vilja att utvecklas är en del av vår dagliga verksamhet. Vår arbetsmiljö är internationell och mångfald.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter på GTKs webbsida.

GTK har kontor på sex orter: Esbo, Rovaniemi, Kuopio, Karleby, Outokumpu (GTK Mintec) och Loppi.

GTKs webbsida

Sociala medier

LinkedIn

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube