Akseli Torppa

Geolog Akseli Torppa arbetar på Geologiska forskningscentralens enhet i Östra Finland, i Kuopio.

”Geologi ingår i allt som har att göra med byggande och underhåll av ett modernt samhälle. Till mina arbetsuppgifter hör forskning i stenmaterial och naturstenar som används vid byggande. Jag deltar också i flera projekt som forskar i sällsynta jordartsmetaller och industrimineraler.

Mitt arbete förutsätter högre högskoleexamen inom geologi och därutöver är det bra att ha studier inom närliggande naturvetenskaper, särskilt kemi, geofysik och matematik. Lite intresse för ingenjörsvetenskaper är också till fördel i geologens uppgifter.   

Arbetet på GTK är mycket internationellt, och ett av de mest intressanta projekten har varit att skapa ett minerallaboratorium och exportera forskningskompetens till Mongoliet. Särskilt terrängundersökningarna i Gobiöknen och Altaj, vilka ingick i projektet, var en oförglömlig och nyttig upplevelse.

Just de internationella uppgifterna är det bästa med GTK. Dessutom är det trevligt att arbeta som forskare på ett institut där man får stöd av ett mycket omfattande nätverk av experter inom geologi, geofysik, geokemi, databehandling och modellering.