Tuija Vähäkuopus

Tuija Vähäkuopus arbetar som geolog på Geologiska forskningscentralens enhet i Västra Finland, i Karleby.

”Till mina arbetsuppgifter hör främst torvforskning och därtill hörande terrängkartläggningar, materialbehandling och metodutveckling. Därutöver har jag andra sakkunniguppgifter inom geografisk information, en del av dem i GTK:s projekt utomlands.

Examen inom geologi ger de bästa förutsättningarna för arbetet. I mitt arbete behöver jag förutom högskoleexamen även kännedom om program för geografisk information, såsom ArcGIS, samt färdigheter i metodutveckling. I terrängarbeten behöver jag både torvinformation och omfattande kunskap om växt- och djurarter.

Det bästa i mitt arbete är varierande arbetsuppgifter och en trevlig arbetsgemenskap. Jag gillar också GTK:s internationella projekt i Ukraina och mellersta Asien, vilka jag har deltagit i som expert på geografisk information.