Business Finland

Vi skapar förutsättningar för ny tillväxt genom att hjälpa företag att växa och internationaliseras, och genom att finansiera forskning och innovation. Från Finland utvecklar vi världens mest attraktiva och konkurrenskraftiga innovationsmiljö, där det är bra för företag att växa, förnyas och blomstra.

Finpro, som tillhandahöll tjänster för internationalisering, investering och turismfrämjande, och innovationsmyndigheten Tekes slogs i början av januari 2018 samman till Business Finland. Strukturellt sett indelas Business Finland i ett ämbetsverk (Innovationsfinansieringsverket Business Finland) och ett aktiebolag (Business Finland Ab). I praktiken fungerar vi som ett enda Business Finland över organisatoriska gränser.

Business Finland sysselsätter cirka 600 specialister på 40 verksamhetsställen utomlands samt i Finland på 18 verksamhetsställen. Personalen består av mer än 30 nationaliteter. Business Finland utgör en del av nätverket Team Finland.

Vår strategi är tvåfaldig: att göra det möjligt för företag att växa internationellt och skapa ekosystem i världsklass och ett konkurrenskraftigt företagsklimat för Finland.

Våra värderingar utgör hörnstenarna i vår målkultur

Våra värderingar vägleder oss i vårt sätt att arbeta. Strategi och mål banar i sin tur vägen för oss.

Våra partner och kunder känner igen våra värderingar i vårt sätt att agera när de möter oss. Värderingarna skapar en känsla för vad organisationen Business Finland står för och hur våra kunder upplever oss. Det är allas vår uppgift att blåsa liv i våra värderingar:

 • Med entusiasm
 • Med stora steg
 • Tillsammans
 • Med sisu.

​Våra arbetsgivarlöften

Våra arbetsgivarlöften är löften om den arbetsplats som vi har förbundit oss att bygga av Business Finland.

 • En internationell utsiktsplats: 
  Hos Business Finland kommer du i kontakt med näringslivet i dess brokiga mångfald i Finland och i hela världen. Våra kunder är aktörer från allt från företag av olika storlek till många slags forsknings- och produktutvecklingsgrupper. I vår verksamhet möts banbrytande verksamhet inom näringsliv och forskning samt ansvarsfullt politiskt beslutsfattande.
   
 • En grupp av toppexperter: 
  Vårt utbud av expertis är enormt. Vår professionella grupp är full av experter från den egna branschen, men det finns alltid utrymme för en till. Som en del av den internationella och mångkulturella gruppen kommer du kontinuerligt att träffa kolleger från olika länder och du kommer att få inblickar i olika branscher. Verksamhet med företag av olika storlek och i olika faser gör oss till en unikt bolag på toppnivå.
   
 • Möjlighet att påverka:
  Vi utgår från Finland, men vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela världen. Hos Business Finland får du vara med om att hjälpa finländska företag att internationaliseras och göra den inhemska konkurrensmiljön ännu mer attraktiv än tidigare. Vi arbetar på lång sikt och våra åtgärder har stor betydelse för Finlands framtid som helhet.
   
 • Förverkliga dina drömmar: 
  Vi är intresserade av dig. Vi vill förstå och höra vad som är viktigt för dig i ditt arbete. Vi sparrar våra teammedlemmar att hitta nya lösningar och saker att lära sig. Hos oss har du möjlighet att utnyttja din fulla professionella potential. Eftersom vi är en mångsidig organisation kan vi utveckla arbetsuppgifterna och främja dina karriärdrömmar.

Nästa framgångssaga väntar på att skrivas. Blir den din?

Laddar...
Publicerad 04-11-2014 kl. 15.17, uppdaterad 25-08-2020 kl. 14.58

Business Finlands byrå.

BusinessFinland

Kontaktuppgifter

Besökadress
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors

Service numren
växel 029 50 55000

Business Finlands webbsida