KEHA-centret

Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) och arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas) utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) är en riksomfattande, geografiskt spridd och nätverksbaserad byrå som producerar NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningstjänster.

Laddar...
Publicerad 16-04-2015 kl. 12.45, uppdaterad 25-08-2020 kl. 15.08

 KEHA-centrets logo.

Kontaktuppgifter

KEHA-centrets webbsida (på finska)