KEHA-centret

Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) och arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas) utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) är en riksomfattande, geografiskt spridd och nätverksbaserad byrå som producerar NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningstjänster.

Laddar...
Publicerad 16-04-2015 kl. 12.45, uppdaterad 01-06-2020 kl. 14.25

 KEHA-centrets logo.

Kontaktuppgifter

http://www.keha-keskus.fi/