Konkurrens- och konsumentverket

Vid Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gör du ett betydelsefullt arbete till förmån för konsumenterna och en fungerande marknad. Vi påverkar välfärden i hela det finländska samhället.

Vi är ungefär 200 sakkunniga på 19 orter. Vårt huvudsakliga verksamhetsställe finns i Helsingfors i moderna lokaler. Hos oss får du arbeta med mångsidiga, aktuella och ofta även unika uppgifter som främjar konsumenternas ställning och en fungerande konkurrens. Internationellt samarbete är en väsentlig del av vår verksamhet. Vi baserar vårt arbete på noggranna undersökningar och utredningar. Vi är stolta över vårt kunnande och betydelsen av vårt arbete. Uppmuntrande arbetskamrater samt en öppen och avslappnad atmosfär ökar motivationen. 

En kompetent och välmående personal är ett fundament för all vår verksamhet. Hos oss har du möjlighet att utveckla ditt arbete och din yrkeskunskap. Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans gör det lättare att kombinera arbete och fritid. Vi tillhandahåller också bland annat lunch-, motions- och kulturförmån samt arbetshälsovård av hög kvalitet. 

Du kan bekanta dig också med nyhetsbrev på KKVs webbsida.

Laddar...
Publicerad 27-11-2014 kl. 9.50, uppdaterad 25-01-2023 kl. 12.54

Konkurrens- och konsumentverkets byrå.  

KKV_logo_FI-2020.jpg

Kontaktuppgifter

KKVs webbsida

Sociala medier

Twitter