Konkurrens- och konsumentverket

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) arbetar för att trygga en välfungerande marknad. Verket) övervakar efterlevnaden av konkurrensbestämmelserna och lagstiftningen om konsumentskydd, gör utredningar som gäller konkurrens och konsumentskydd och bidrar till utvecklingen av lagstiftningen genom initiativ och utlåtanden. Målet är en sund och väl fungerande marknad, där företag och andra verksamhetsutövare agerar ansvarsfullt och tar hänsyn även till konsumenternas intressen.

Ca 200 sakkunniga arbetar vid KKV. Personalens medelålder är ca 44 år och ca 80 % har en högre högskoleutbildning. Beroende på uppgiften innefattar arbetet till exempel marknadsanalys, förhandlingar, utformning av beslut samt rättegångar.

Enligt en nöjdhetsförfrågan som gjordes 2018 bland de anställda är arbetsuppgifterna i KKV meningsfulla och utmanande, atmosfären är bra och arbetskamraterna trevliga och schyssta. Man satsar på utbildning och utveckling, och det är möjligt att flexibelt kombinera arbete och privatliv. 

Laddar...
Publicerad 27-11-2014 kl. 9.50, uppdaterad 12-08-2019 kl. 13.14

Kilpailu ja kuluttajavirasto 

KKV_Logo

Kontaktuppgifter

Konkurrens- och konsumentverket
Besöksadress: Broholmsgatan 12 A, 00530 Helsingfors
(Vi flyttar till Fågelviken i Sörnäs på hösten 2019)
Telefon: 029 505 3000 (växel)

Du får veta mer om oss på vår webbplats kkv.fi. Följ oss även på Twitter och ta del av KKV:s, konsumentombudsmannens och Europeiska konsumentcentrums nyhetsbrev.