Maija Lyly-Yrjänäinen

Specialsakkunnig

Mitt arbete består huvudsakligen av produktion och analys av data som berättar om arbetslivet och som behövs vid beslutsfattandet. Jag ansvarar för ministeriets arbetslivsbarometer som beskriver hur löntagarnas arbetsförhållanden utvecklas. Jag följer med och utnyttjar forskningen i arbetslivet också i större utsträckning samt rapporterar och presenterar resultat som kan användas som grund för utvecklandet av arbetslivet.  Jag anser att temaområdet för mitt arbete är verkligen intressant och samhälleligt viktigt.

Samarbetet inom det egna ministeriet, mellan olika ministerier och med andra expertorganisationer och nätverk både i Finland och utomlands är viktigt för att man ska kunna skapa en helhetsbild av och bringa kollektiv kraft i utvecklandet av arbetslivet. Samtidigt är arbetet mycket självständigt.

Arbetet består i praktiken av samling och analys av data, skrivande, idékläckning och utveckling självständigt och tillsammans med andra, samordning av projekt och nätverk samt rapportering av resultaten i arbetsgrupper, vid möten och seminarier. I arbetet krävs omfattande kunskap om arbetslivsforskningen samt om olika forskningsmetoder. Min tidigare arbetserfarenhet från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och från Statistikcentralen samt utbildningen som socialpsykolog har hjälpt vid skötseln av arbetsuppgifterna.

Ministeriet erbjuder mig ansvarsfyllda och mångsidiga arbetsuppgifter samt en möjlighet att få en vittgående uppfattning om hur arbetslivet förändras och hur det skulle löna sig att utveckla arbetslivet. Målet är att främja arbetslivets kvalitet och produktiviteten. I rollen som sakkunnig eftersträvas detta mål närmast medelst påverkan genom kunskap.