NTM-centralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna utvecklar och stödjer en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd inom sina områden i samarbete med andra aktörer. Verksamheten påverkar områdenas livskraft, näringslivets framgångsfaktorer och människornas välfärd.

NTM-centralen i Nyland är en av 15 NTM-centraler som verkar lokalt. NTM-centralernas klienter är de personer, företag och samfund som bor, verkar och rör sig i området - alla, som antingen direkt eller indirekt påverkas av centralernas verksamhet. Klienternas behov utgör utgångspunkten för centralernas verksamhet.

Laddar...
Publicerad 16-04-2015 kl. 12.05, uppdaterad 24-08-2020 kl. 10.55

NTM-centralens logo.                                                          

Kontaktuppgifter

NTM-centralernas webbsida