Outi Kumpuvaara

 Överinspektör

Yrke:
Jurist inom energiavdelningens grupp för energieffektivitet och utsläppshandel samt samordnare av jämställdhetsfrågorna vid ministeriet

Arbetets art: 
Lagberedning

Bakgrund:
Juris magister, Helsingfors universitet 2008

1. Uppgift (var arbetar du och med vilka uppgifter):
Jag arbetar som jurist i energiavdelningens gruppför energieffektivitet och utsläppshandel. I praktiken omfattar mitt arbete lagberedning, EU-ärenden och allt som har med energi- och klimatpolitik att göra. Dessutom började jag nyss som samordnare av jämställdhetsfrågorna vid ministeriet, vilket inbegriper ministeriets hela förvaltningsområde.

2. Speciella färdigheter (vilka färdigheter behövs särskilt i ditt arbete):
Arbetet är ibland hektiskt men ibland måste man vara beredd på långvarigt analytiskt skrivarbete – läget varierar snabbt. Jag anser att också de sociala färdigheterna är viktiga, eftersom man måste komma överens med olika slags människor. Också språkkunskaper och förmåga att tåla stress är viktiga. Arbetsresor, särskilt till Bryssel, hör till arbetsuppgifterna vid ministeriet.

3. Utbildning:
juris magister, Helsingfors universitet 2008

4. Hur kom det sig att du började arbeta vid detta ämbetsverk?
Jag arbetade vid jord- och skogsbruksministeriet när en tjänst vid arbets- och näringsministeriet blev lediganslagen. Jag flyttade alltså från ett ministerium till ett annat. Före arbetet vid ministeriet var jag under ett halvår praktikant vid FN:s klimatkonventions sekretariat i Bonn.

5. Tips för dem som söker sig till detta ämbetsverk:
Man har nytta av internationell erfarenhet i arbetet vid ministeriet.

6. Vad är det bästa med detta ämbetsverk?
Ministeriet är en utsiktsplats till samhället, vilket betyder att man lever med sin tid. Arbets- och näringsministeriet är ett stort ministerium, vilket betyder att det finns många slags arbets- och utbildningsmöjligheter. Jag har deltagit också i längre utbildningar, t.ex. i kurser som ordnats av utrikesministeriet och av Europeiska kommissionen.

7. Var är du och vad gör du om fem år?
Tiden får visa.  Jag har inte uppgjort någon noggrann karriärplan för mig själv, men förhoppningsvis arbetar jag med intressanta och utmanande arbetsuppgifter.