Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen (PRS) stödjer nationell och internationellt expanderande företags- och sammanslutningsverksamhet i Finland. Vårt uppdrag är att skapa en stadig grund i Finland för framgångsrika företag och sammanslutningar.  

Vi registrerar företag, stiftelser och föreningar samt granskar och beviljar patent, nyttighetsmodeller, varumärken och mönsterskydd, det vill säga designskydd. Vi utövar tillsyn över revisorer, stiftelser och kollektiv förvaltning av upphovsrätt och beviljar LEI-nummer.

Vi är en expertorganisation som samarbetar på många olika sätt  

Vi är en organisation med cirka 400 anställda, som enligt vår enkät är nöjda med sin arbetsplats. Våra nyrenoverade arbetslokaler med goda trafikförbindelser ligger i Hagnäs i Helsingfors. Vi samarbetar aktivt både på nationell och internationell nivå.
Vid PRS är de anställda experter på sitt arbete. Mer än hälften av vår personal har högre högskoleexamen. Den vanligaste utbildningsbakgrunden är examen i teknik, juridik eller ekonomi. Typiska yrkesbeteckningar är prövningsingenjör och jurist.

Vi vill vara den bästa arbetsplatsen 

Vårt mål är att ha en kunnig och välmående personal som är motiverad i sitt arbete. Vi erbjuder yrkeskunniga personer meningsfulla och inspirerande uppdrag. På PRS utvecklar vi vår verksamhetskultur tillsammans. 

Vi vill betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt

Vår vision är: ”Utmärkt kundupplevelse – bästa myndighetsservice i samverkan”.

Vi har utarbetat våra strategiska mål för 2018–2022 tillsammans med vår personal och våra intressentgrupper. De är:

  • Våra kunder lyckas.
  • Våra data och informationstjänster är öppna och enkla att använda. 
  • Vår verksamhet är verkningsfull och effektiv.
  • Vi är ett exempel på välfungerande samarbete.

Laddar...
Publicerad 07-04-2015 kl. 12.41, uppdaterad 25-08-2020 kl. 19.29

Patent- och registerstyrelsens byrå.

Bild: Juha Rahkonen.

Bra att veta om oss

Våra lokaler med goda trafikförbindelser ligger i Hagnäs i Helsingfors. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors

Tel. 029 509 5000 (växel)

Patent- och registerstyrelsens websida

Sociala medier

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn