Jorma Lehtonen

Överingenjör, byråchef

Jorma Lehtonen är chef för prövningsenheten för maskinteknik på patent- och innovationslinjen på PRS. Hans mångsidiga arbete omfattar personaladministrativa chefsuppdrag (allt från arbetsintervjuer till semesterfrågor), arbetsfördelning, organisering av arbete, expertuppgifter på prövningsenhetens område, nationellt och internationellt samarbete med intressentgrupper, organisering av kurser för personal och kunder, utveckling av arbetsprocesser samt intern kommunikation och åtgärder för att förbättra kommunikationen.

Jorma är teknologie doktor och har tidigare erfarenhet från universitetsvärlden, den privata sektorn och även som företagare. Han har tidigare jobbat som prövningsingenjör på prövningsenheterna för el- och byggteknik på PRS.

”Som byråchef behöver man omfattande tekniska kunskaper, organisationsförmåga, kreativitet, god förmåga att uppträda samt sociala färdigheter. I framtiden ser jag mig själv i ledningen med utvecklingsuppdrag i en expertorganisation. Idag vet jag mer om hur maskiner fungerar än hur organisationer med människor fungerar. Om fem år kommer det att vara tvärtom. Det bästa med PRS är att mitt arbete är mångsidigt och att jag har möjlighet att följa samhällsutvecklingen i främsta ledet.”