Tuulimarja Myllymäki

Rådgivande jurist

Tuulimarja Myllymäki är rådgivande jurist på varumärkes- och mönsterlinjen på PRS. Hon handlägger ansökningar, ger råd till kunder i varumärkesärenden och informerar kunder på PRS webbplats. Tuulimarja deltar också i utvecklings- och samarbetsprojekt med bland annat varumärkesmyndigheter i Europa. 

Hon har tidigare arbetat med EU-uppdrag på ministeriet. En studiekamrat som hade jobbat på PRS fick henne att söka en tjänst för viss tid.

”Som rådgivande jurist ska man vara en god lyssnare och kunna förklara saker tydligt. Det är väsentligt att man hittar den röda tråden och det viktigaste i det som kunden berättar. Å andra sidan är det bra att på ett tydligt sätt kunna förklara saker och ge alternativ så att även lekmän förstår.

Jag har jobbat på PRS i över 14 år och hoppas att jag gör det även i fortsättningen. Jag har ett utmanande och intressant arbete i en omvärld som ständigt förändras.

Det bästa med PRS är att vi är en modern europeisk myndighet. Vi bedriver ett aktivt internationellt samarbete.”