Säkerhets- och kemikalieverket

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och befrämjar multiprofessionellt den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Vi övervakar produkter, tjänster och produktionssystem samt verkställer lagstiftningen i anslutning till dem. Tukes verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Verksamhetsområden är bl.a. el och hissar, kemiska produkter, produktionsanläggningar för kemikalier, explosiva varor, fyrverkeripjäser, tryckbärande anordningar, mätinstrument, ädelmetallprodukter, anordningar inom räddningsväsendet, byggprodukter, konsumentsäkerhet samt energieffektivitet och ekologisk effektivitet hos produkter. Tukes har cirka 250 anställda.

Personal

Hos Tukes arbetar experter inom teknik och naturvetenskap med övervakning och utveckling av säkerheten. Utöver övervakningsuppgifter ägnar sig våra experter åt nationellt och internationellt samarbete, kommunikation, rådgivning, utveckling och forskning. Vanliga yrkesbeteckningar är säkerhetsingenjör, överinspektör och överingenjör. Vid enheten för stöd- och utvecklingstjänster arbetar dessutom experter inom olika områden med ekonomi, IT, personaladministration, kommunikation och utveckling.

Kvalitet är viktigt för oss och vi vill vara föregångare när det gäller att utveckla den offentliga förvaltningens kvalitet i Finland. Vi tror på kommunikationens kraft: varje anställd på Tukes är en "informatör". Hos oss erbjuds varje anställd möjlighet att utvecklas till ett stenhårt proffs bland trevliga människor.

Våra anställda är högutbildade och största delen har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Utbildningarna fördelas enligt följande: forskarutbildning 12 %, högre högskoleexamen 50 %, lägre högskoleexamen 16 %, lägsta högskolenivå 7 %, mellanstadiet 13 %, grundskolenivå 2 %. Många medarbetare på Tukes har avlagt examina vid sidan av arbetet. Vi stöder och uppmuntrar till fortbildning! 

Vision

Vårt mål är ett tryggt, tekniskt tillförlitligt och ekologiskt hållbart samhälle. För att uppnå detta satsar vi på

• riskbaserad bedömning och hantering av säkerheten
• högklassiga resultat som sporrar till säkerhet samt på service som representerar toppen inom den offentliga förvaltningen
• effektiva och välfungerande verksamhetsprocesser och samarbetsnätverk
• högklassigt ledarskap och på personalens kunnande och arbetshälsa.

Laddar...
Publicerad 02-04-2015 kl. 9.45, uppdaterad 25-08-2020 kl. 20.03

Bra att veta om oss

Vi har ett aktivt grepp om arbetet och ett starkt engagemang för våra viktiga mål, som handlar om att främja säkerheten. Vi gör stora satsningar på projektarbete och kompetensutveckling, och vi tar hand om vår personal. 

Kontaktuppgifter

Tukes har tre huvudsakliga verksamhetsställen. I Helsingfors är vi verksamma i Böle förvaltningscentrum, i Tammerfors i fastigheten Technopolis Yliopistonrinne och i Rovaniemi i Regionförvaltningsverket i Lapplands hus.

Tukes webbsida