Säkerhets- och kemikalieverket

Vi på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar sektorsövergripande säkerhet och tillförlitlighet i fråga om produkter, tjänster och industriell verksamhet samt konsument- och kemikaliesäkerhet. Våra verksamhetsområden är bland annat elektricitet och hissar, gruvor, kemikalieprodukter, kemikalieproduktionsanläggningar, explosiva varor, fyrverkerier, tryckbärande anordningar, mätutrustning, ädelmetallprodukter, räddningsväsendets anordningar, byggprodukter, konsumentsäkerhet samt energieffektivitet och ekologisk effektivitet i produkter. Ackrediteringstjänsten FINAS är en fristående och opartisk enhet inom Tukes organisation. Här kan du läsa mer om FINAS verksamhet.

Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland

Vi utövar en riskbaserad tillsyn med en coachande attityd. Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt och ger aktivt information om den. Vi på Tukes vill vara byggare och vägvisare för samarbete. Det är viktigt för oss att arbeta tillsammans med kompetens – genom att modigt pröva och innovativt förnya. Du kan läsa mer on Tukes strategi här.

Vi har experter som arbetar med mångsidiga och självständiga uppgifter

På våra verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi arbetar cirka 250 personer. De flesta av oss arbetar med expertuppgifter som omfattar övervakning, kommunikation, utveckling och internationellt samarbete.

Vi är en expertorganisation där uppgifterna är ansvarsfulla, självständiga och krävande. Vi stöder utvecklingen av vår personal och möjliggör karriärvägar som gör det möjligt att avancera till mer krävande expertuppgifter eller chefsarbete vid ämbetsverket. Internationalism och nära kontakter med myndigheter i andra länder är en del av vardagen för många tukesmedarbetare.

Vi har till exempel kemister och diplomingenjörer som arbetar som överinspektörer eller bedömare. Vi behandlar tillståndsansökningar, gör övervaknings- och företagsbesök, ger råd och handleder våra kunder i att bedriva en säker och lagenlig verksamhet.

Vi är ett modernt team av experter som trivs med sitt arbete

Vi vill vara ett modernt team av experter som leds med hög kvalitet och som har en god arbetshälsa. Vi är stolta över våra moderna multifunktionella lokaler, verktyg och flexibla arbetstidsarrangemang.

Vi satsar på trivsel och varaktiga anställningar. Vi värdesätter kompetens, erfarenhet och framför allt förnyelseförmåga, entusiasm och engagemang.

Vi erbjuder bland annat

  • en flexibel arbetstid, arbetstid vid ämbetsverk 36 timmar 15 minuter i veckan
  • motions- och kultursedlar
  • möjlighet till distansarbete
  • ett lönesystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad och prestationer
  • stöd och uppmuntran till en kontinuerlig kompetensutveckling
  • omfattande företagshälsovård
  • mångsidig verksamhet för att upprätthålla arbetshälsan.

Tukesmedarbetarna jobbar i tjänsteförhållande och vi följer statens allmänna tjänste- och arbetsvillkor.

Säkerhets- och kemikalieverkets personal

Publicerad 02-04-2015 kl. 9.45, uppdaterad 17-11-2021 kl. 7.59

Säkerhets- och kemikalieverkets logo

Bra att veta om oss

Vi har ett aktivt grepp om arbetet och ett starkt engagemang för våra viktiga mål, som handlar om att främja säkerheten. Vi gör stora satsningar på projektarbete och kompetensutveckling, och vi tar hand om vår personal. 

Kontaktuppgifter

Tukes har tre huvudsakliga verksamhetsställen. I Helsingfors är vi verksamma i Böle förvaltningscentrum, i Tammerfors i fastigheten Attila och i Rovaniemi i Regionförvaltningsverket i Lapplands hus.

Tukes webbsida

Twitter 

Facebook 

Youtube 

Instagram