Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) är en lokal administrativ myndighet som verkar under arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.
Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagande och innovationsverksamhet i Finland, för arbetsmarknadens funktion, arbetstagarnas anställningsmöjligheter.
Arbetsdomstolen är en oberoende och opartisk specialdomstol som hör till justitieministeriets förvaltningsområde.
Befolkningsregistercentralen främjar digitaliseringen av samhället och elektronisk kommunikation i Finland. Det upprätthåller och utvecklar Suomi.fi e-tjänster och befolkningsdatasystemet.
Besvärsnämnden för social trygghet (SAMU) behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat.
Besvärsnämnden för studiestöd är den första besvärsinstans för besvär som gäller studiestöd eller skolresestöd.
1
2
3
4
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11