Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.
Magistraterna utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna ansvarar för befolkningsdatasystemet, förmynderskapsärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen.
Marknadsdomstolen är en oberoende och opartisk specialdomstol som hör till justitieministeriets förvaltningsområde.
Meteorologiska institutet producerar högklassig observations- och forskningsinformation om atmosfären och haven.
Migrationsverket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.
Ympäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.
Första Föregående
5
6
7
8
9
11
12
13
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11