Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Marknadsdomstolen är en oberoende och opartisk specialdomstol som hör till justitieministeriets förvaltningsområde.
Meteorologiska institutet producerar högklassig observations- och forskningsinformation om atmosfären och haven.
Migrationsverket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.
Ympäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.
Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till uppgifter och tillhandahålla tjänster för olika livsskeden.
Första Föregående
5
6
7
8
9
11
12
13
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >