Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till uppgifter och tillhandahålla tjänster för olika livsskeden.
Nationella audiovisuella institutets uppgift är att se till bevarandet, visandet och informerandet om den nationella audiovisuella kulturens produkter samt undervisningen av medieläskunnighet.
Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett fristående ämbetsverk som svarar för nationell utvärdering av utbildningen.
Naturresursinstitutets uppgift är att erbjuda sina kunder lösningar och tjänster som baserar sig på forskningsrön.
Niuvanniemi sjukhus
Första Föregående
6
7
8
9
10
12
13
14
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11