Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

PRS är en expertorganisation för industriellt rättsskydd och företags- och sammanslutningsverksamhet som främjar och utvecklar företagsamheten (Bild: Juha Rahkonen).
Polisens uppgift är att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga och utreda brott.
Regionförvaltningsverket (RFV) sköter om uppgifter i anknytning till verkställande, styrning och övervakning av den finländska lagstiftningen i regionerna.
Republikens presidents kansli bistår i uppgifter som hör till presidentämbetet och sköter presidentens administrativa åligganden.
Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och finns tillgängliga samt att främja användningen av dem.
Första Föregående
7
8
9
10
11
13
14
15
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >