Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Räddningsinstitutet anordnar grundläggande yrkesutbildning och fortbildning för räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskapsutbildning.
Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten tillhandahåller rättshjälpstjänster och allmänna intressebevakningstjänster.
Rättsregistercentralen är en IT-servicecentral underställd justitieministeriet och ansvarar för flera lagstadgade register och dataadministration.
Skatteförvaltningen samlar årligen in över 50 miljarder euro i skatteintäkter som används för att upprätthålla och utveckla samhällets tjänster.
Skyddspolisen
Första Föregående
9
10
11
12
13
15
16
17
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11