Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Rättsregistercentralen är en IT-servicecentral underställd justitieministeriet och ansvarar för flera lagstadgade register och dataadministration.
Skatteförvaltningen samlar årligen in över 50 miljarder euro i skatteintäkter som används för att upprätthålla och utveckla samhällets tjänster.
Skyddspolisen
Vi ansvarar för planeringen, styrningen och genomförandet av social- och hälsovårdspolitiken.
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller branschoberoende ICT-tjänster inom statsförvaltningen.
VATT är en forskningscentral för tillämpande ekonomivetenskap som forskar i strukturella frågor inom den finländska samhällsekonomin.

Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >