Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Vi ansvarar för planeringen, styrningen och genomförandet av social- och hälsovårdspolitiken.
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller ICT-tjänster inom statsförvaltningen.
VATT är en forskningscentral för tillämpande ekonomivetenskap som forskar i strukturella frågor inom den finländska samhällsekonomin.

Statens revisionsverk (SRV) är den högsta externa revisorn som reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen.
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) producerar ekonomi- och personaltjänster för organisationer inom statsförvaltningen.
Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov.
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11