Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Statens revisionsverk (SRV) är den högsta externa revisorn som reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen.
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) producerar ekonomi- och personaltjänster för organisationer inom statsförvaltningen.
Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov.
Statskontorets uppgift är att utveckla och producera statsförvaltningens interna tjänster.
Statsrådets kansli främjar samarbetet mellan statsrådet och förvaltningsområdena samt utvecklar ledningsverktyg för statsrådet och statsministern (Bild: Janne Suhonen, Statsrådets kansli).
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >