Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera statsförvaltningens interna tjänster.
Statsrådets kansli främjar samarbetet mellan statsrådet och förvaltningsområdena samt utvecklar ledningsverktyg för statsrådet och statsministern (Bild: Janne Suhonen, Statsrådets kansli).
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.
Studentexamensnämnden är en myndighet som svarar för ledningen, anordnandet och verkställandet av studentexamen.
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och befrämjar multiprofessionellt den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland.
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea övervakar läkemedel, blod- och vävnadsprodukter och utvecklar läkemedelsområdet i syfte att främja befolkningens hälsa och säkerhet.
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11