Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Valviras uppgift är att övervaka att lagstiftningen iakttas inom social- och hälsovården, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet.
Vid tingsrätterna behandlas brott- och tvistemål samt ansökningsärenden. Tvistemål handlar om att lösa tvister mellan enskilda människor eller företag på ett opartiskt sätt i domstolen.
Trafikledsverket fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning.
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Finska tullen främjar smidigheten i handeln med varor och säkerställer att handeln sker lagligt.
Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklingen och det internationella samarbetet när det gäller utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspol..
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11