Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Sameområdets utbildningscentral erbjuder multiprofessionell yrkesinriktad utbildning på finska och samiska samt befrämjar samekulturen på hela sameområdet.
Utbildningsstyrelsen är ett sakkunnigverk som ansvarar för utvecklingen av undervisning och utbildning (Bild: Voitto Niemelä).
Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välstånd och verkar för en trygg och rättvis värld.
Utsökningen har i uppgift att verkställa domar som domstolar ger samt att indriva direkt utsökbara avgifter.
Valteri, som är en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde, är ett riksomfattande center för lärande och kompetens som har sex enheter på olika håll i Finland.
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11