Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välstånd och verkar för en trygg och rättvis värld.
Utsökningen har i uppgift att verkställa domar som domstolar ger samt att indriva direkt utsökbara avgifter.
Valteri, som är en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde, är ett riksomfattande center för lärande och kompetens som har sex enheter på olika håll i Finland.
Verket för finansiell stabilitets mission är att skydda skattebetalarna mot kostnaderna för bankkriser.
Åklagarmyndigheten säkerställer på ett aktivt och yrkeskunnigt sätt att ett lagenligt straff följer av ett brott.
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >