Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Verket för finansiell stabilitets mission är att skydda skattebetalarna mot kostnaderna för bankkriser.
Åklagarmyndigheten säkerställer på ett aktivt och yrkeskunnigt sätt att ett lagenligt straff följer av ett brott.
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11