Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för verkställighet av fängelsestraff och samhällspåföljder och lyder under justitieministeriet.
Brottspåföljdssektorns utbildningscentral ger examensutbildning i brottspåföljdssektorn samt yrkesinriktad fortbildning, kompletterande utbildning och vidareutbildning.
Business Finland finansierar pionjärers forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt.
Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig (Bild: Jouko Vatanen).
Centrets för konstfrämjande uppgift är att främja konst nationellt och internationellt.
Första Föregående
1
2
3
4
5
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >