Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Dataombudsmannens byrå tryggar dina rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter.
Depåbiblioteket har till uppgift att ta emot och förvara material som överförs från de finländska biblioteken.
Diskrimineringsombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering.
Dom­stol­sver­ket
Energimyndigheten främjar och övervakar energimarknaden, minskningen av utsläppen, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.
Första Föregående
1
2
3
4
5
6
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >