Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

ARA är den myndighet som ansvarar för verkställandet av statens bostadspolitik.
Finansministeriet bereder regeringens ekonomi- och finanspolitik samt statsbudgeten, och agerar som sakkunnig i fråga om skattepolitiken.
Finlands Akademi beviljar finansiering för högklassig vetenskaplig forskning, är sakkunnig i frågor som gäller forskningspolitik samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.
Finlands miljöcentral (SYKE) är ett forsknings- och expertinstitut som producerar information, kompetens och tjänster som är nödvändiga för en hållbar utveckling i samhället.
Finsk-ryska skolan är en språkskola, som upprätthålls av finska staten.
Byggverkets uppgift är att svara för expert- och upphandlingsuppgifter i fråga om fastighetsväsendet inom försvarsförvaltningen samt för ordnandet av serviceproduktionen.
Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >