Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Försvarsministeriet svarar för den nationella försvarspolitiken och säkerheten samt för internationellt försvarspolitiskt samarbete.
Försäkringsdomstolens uppgift är att ge ändringssökande ett högklassigt och effektivt rättsskydd i ärenden som gäller social trygghet.
Förvaltningsdomstolarna är oberoende och opartiska domstolar som hör till justitieministeriets förvaltningsområde.
Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera geologisk information.
Gränsbevakningsväsendets huvuduppgifter är gränsövervakning vid landgränserna och på havsområdet, gränskontroller vid landgränsens övergångsställen, i hamnarna och räddningsverksamhet på havsområdet.
Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >