Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

HEUNIs uppgift är att bidra till formuleringen och förverkligandet av FN:s n kriminalpolitiska program speciellt inom Europa.
Hovrättens huvudsakliga uppgift är att verka som en fullföljdsdomstol, dvs. avgöra besvär över tingsrättens dom eller beslut (Bild: Panu Kajova).
Högsta domstolen är den högsta rättsinstansen i civil- och brottmål.
Enligt Finlands grundlag utövas den högsta domsrätten i förvaltningsmål av högsta förvaltningsdomstolen.
Mäntykangas skolan stödjer elevernas inlärning och skolgång i den egna närliggande skolan.
Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >