Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Onerva Mäki skolan erbjuder tjänster för lärande och skolgång.
Tervaväylä skola är en specialskola och ett inlärnings- och handledningscenter i statlig regi med säte i Uleåborg.
Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Målet med vårt arbete är att Finland är Europas tryggaste och jämlikaste land.
Till Institutet för de inhemska språkens uppgifter hör vård av finska och svenska, rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.
Institutet för hälsa och välfärd är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser.
Första Föregående
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >