Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Joutseno förläggning är ett ämbetsverk som lyder under Migrationsverket. Förläggningen inledde sin verksamhet 1990 och finns i Konnunsuo i Villmanstrand.

Justitiekanslerns primära uppgift är att för egen del främja att den grundlagsenliga rättsstatsprincipen iakttas.
Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.
KEHA-centret är en riksomfattande, geografiskt spridd och nätverksbaserad byrå som producerar NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningstjänster.
Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft.
Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gör arbetet till förmån för konsumenterna och en fungerande marknad.
Första Föregående
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >