Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Nationella audiovisuella institutets uppgift är att se till bevarandet, visandet och informerandet om den nationella audiovisuella kulturens produkter samt undervisningen av medieläskunnighet.
Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett fristående ämbetsverk som svarar för nationell utvärdering av utbildningen.
Naturresursinstitutets uppgift är att erbjuda sina kunder lösningar och tjänster som baserar sig på forskningsrön.
Niuvanniemi sjukhus
Närings-, trafik- och miljöcentralerna utvecklar och stödjer en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd inom sina områden i samarbete med andra aktörer.
Nödcentralsverket är ett rikstäckande nätverksbaserat ämbetsverk som producerar polisens, räddningsväsendets samt social- och hälsovårdens nödcentralstjänster.
Första Föregående
6
7
8
9
10
12
13
14
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >