Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna utvecklar och stödjer en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd inom sina områden i samarbete med andra aktörer.
Nödcentralsverket är ett rikstäckande nätverksbaserat ämbetsverk som producerar polisens, räddningsväsendets samt social- och hälsovårdens nödcentralstjänster.
PRS är en expertorganisation för industriellt rättsskydd och företags- och sammanslutningsverksamhet som främjar och utvecklar företagsamheten (Bild: Juha Rahkonen).
Polisens uppgift är att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga och utreda brott.
Regionförvaltningsverket (RFV) sköter om uppgifter i anknytning till verkställande, styrning och övervakning av den finländska lagstiftningen i regionerna.
Första Föregående
7
8
9
10
11
13
14
15
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11