Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft.
Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gör arbetet till förmån för konsumenterna och en fungerande marknad.
Konkursombudsmannen övervakar att boförvaltarna av konkursbon agerar enligt lagstiftningen och god boförvaltningssed samt främjar.
Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oberoende sakkunnigorgan som löser tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
Vi mäter landet i Finland, det vill säga utför olika lantmäteriförrättningar, upprätthåller fastighetsuppgifter och producerar kartmaterial.
Första Föregående
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11