Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Konkursombudsmannen övervakar att boförvaltarna av konkursbon agerar enligt lagstiftningen och god boförvaltningssed samt främjar.
Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oberoende sakkunnigorgan som löser tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
Vi mäter landet i Finland, det vill säga utför olika lantmäteriförrättningar, upprätthåller fastighetsuppgifter och producerar kartmaterial.
Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.
Magistraterna utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna ansvarar för befolkningsdatasystemet, förmynderskapsärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen.
Första Föregående
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
18
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >