Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser Du kan bekanta dig med de anställda genom listan nedan eller vid respektive verksamhetsenhet via Arbetsgivare och arbetstagare.

Tingssekreterare
Niklas Wilhelmsson arbetar som specialplanerare vid justitieministeriet.
Outi Kumpuvaara jobbar som överinspektör vid arbets- och näringsministeriet.
Redovisningsexpert Outi Vilén arbetar vid Energimyndigheten.
Pasi Nyyssönen arbetar som planerare på enheten för främjande av audiovisuell kultur vid KAVI.
Pekka Martin jobbar som projektchef vid Migrationsverkets immigrationsenhet.
Första Föregående
12
13
14
15
16
18
19
20
...
23
Nästa Sista
Publicerad 14-11-2014 kl. 10.22, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.01

VAL kuvituskuva_työnantajaBekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? Läs mera >