Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser Du kan bekanta dig med de anställda genom listan nedan eller vid respektive verksamhetsenhet via Arbetsgivare och arbetstagare.

Saara Nyyssölä jobbar som specialist vid ARAs verksamhetsområde för finansiering.
Sanna Ranta arbetar som inskrivningschef vid Lantmäteriverket.
Jag jobbar som verkställighetssekreterare hos Rättsregistercentralen.
Sini Piippo arbetar som programsakkunniga på Utbildningsstyrelsen.
Sivi Palmén arbetar som finansieringsexpert på Statskontorets Finansieringsdivision.
Mångsidig juridisk kompetens.
Publicerad 14-11-2014 kl. 10.22, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.01

VAL kuvituskuva_työnantajaBekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? Läs mera >