Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser Du kan bekanta dig med de anställda genom listan nedan eller vid respektive verksamhetsenhet via Arbetsgivare och arbetstagare.

Mångsidig juridisk kompetens.
Tanja Viljanen jobbar som en chef för rättsenheten vid Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning.
Teemu Pietilä jobbar som lärare i enheten för akutvård och räddningsverksamhet vid Räddningsinstitutet.
Teija Tepponen arbetar som allmän intressebevakare vid Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå.
Timo Keränen arbetar som sekreterare för informationstjänsten på Riksarkivet.
Tomi Laaksonen jobbar som expeditionsvakt vid Studentexamensnämnden.
Publicerad 14-11-2014 kl. 10.22, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.01

VAL kuvituskuva_työnantajaBekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? Läs mera >