Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser Du kan bekanta dig med de anställda genom listan nedan eller vid respektive verksamhetsenhet via Arbetsgivare och arbetstagare.

Tommi Niemi verkar som servicechef på Befolkningsregistercentralen.
Tuija Vähäkuopus arbetar som geolog på Geologiska forskningscentralen.
Tuulimarja Myllymäki jobbar som rådgivande jurist på PRS.
Veli-Pekka Saajo arbetar som ledande expert vid Energimyndigheten.
Vesa Ijäs jobbar som utvecklingsarkitet vid ARAs verksamhetsområde för finansiering.
Vili Haukkovaara arbetar som utvecklingschef på Riksarkivet.
Publicerad 14-11-2014 kl. 10.22, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.01

VAL kuvituskuva_työnantajaBekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? Läs mera >