Finansministeriet

Vår vision är att ”FM tryggar framtiden”. Vi skapar valmöjligheter för kommande generationer genom att stärka hållbar tillväxt, sörja för den offentliga ekonomin och värna om god förvaltning.

Vi utarbetar årligen statsbudgeten, bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik och är sakkunniga på skattepolitik. Vi svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken och för utvecklingen av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen och kommunekonomin.

Vi tar fram principer för utveckling av den offentliga förvaltningen, vi utvecklar statsförvaltningens styrsystem och agerar vägvisare när det gäller digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Vårt täckande uppgiftsområde omfattar också statens arbetsgivar- och personalpolitik.

Vi bedriver dessutom internationellt samarbete på bred front. Vi deltar i verksamheten i Europeiska unionen, flera internationella organisationer och finansinstitut.

Hos oss vid finansministeriet utför du betydelsefullt arbete: arbetets intressanta karaktär och utmaning får betyget 4,28 av personalen på en skala från 1 till 5.

Vi är kända för vår kompetens

Vårt mål är att samla den bästa expertisen bland människor som förenas av viljan att utvecklas, förmågan att skapa nytt samt ambitionen att lyckas med framtida utmaningar.

Vi har över 420 anställda. Största delen av vår personal arbetar i olika sakkunniguppgifter där det behövs juridisk, kommersiell eller samhällsvetenskaplig utbildning. Vi är kända för vår kompetens.

Vårt omfattande verksamhetsområde och våra internationella nätverk erbjuder karriärmöjligheter och goda förutsättningar för yrkesmässig utveckling: vi erbjuder möjligheter både för sakkunniga i början av sin karriär och för erfarna experter. Personalens medelålder är 46,1 år.

Värden styr vår verksamhet

Våra värden, öppenhet, förtroende och ansvarsfullhet syns i vår vardag och styr vår verksamhet.

Våra arbetssätt och praxis utvecklas i och med att arbetet förnyas. Hybridarbete har kommit för att stanna och framtiden präglas av multilokalt arbete. Vi har tillgång till heltäckande företagshälsovårdstjänster samt motions- och kulturförmåner. Vi stöder samordnandet av arbete och fritid bland annat genom flextid och möjlighet till distansarbete.

I vår arbetsgemenskap värdesätter vi jämställdhet och likabehandling. Vi välkomnar sökande av olika kön, i olika åldrar och med olika bakgrund.

Kom med och trygga framtiden – hos oss kan du arbeta på en unik utsiktsplats i en inspirerande arbetsmiljö!

Laddar...
Publicerad 31-10-2014 kl. 15.13, uppdaterad 30-09-2022 kl. 9.51

Statsrådsborgen.

Bra att veta om oss

Finansministeriet har två olika verksamhetsställen i Helsingfors, Snellmansgatan 1 i Statsrådsborgen och Mariegatan 9.

Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 1 A                    
00170 Helsingfors

Tel. 0295 16001 (växeln)

Finansministeriets webbsida

Sociala medier

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter 

YouTube