Finansministeriet

Vid finansministeriet (FM) gör vi ett betydelsefullt sakkunnigarbete med inblick i statsförvaltningen.

Finansministeriet är en stark reformator, ledare och skapare av verksamhetsförutsättningar för ekonomin, den offentliga förvaltningen och verksamhetssätt. Vårt omfattande verksamhetsområde och våra internationella nätverk erbjuder karriärmöjligheter och goda förutsättningar för yrkesmässig utveckling. Vi uppskattar människor som förenas av viljan att utvecklas, förmågan att skapa nytt samt viljan att lyckas med framtida utmaningar. Vi är kända för vår kompetens.

Vi utarbetar årligen statsbudgeten, bereder regeringens ekonomiska politik och dess finanspolitik och är sakkunniga på skattepolitik. Vi svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken och för utvecklingen av lagstiftningen av kommunförvaltningen och kommunekonomin. Vi tar fram principer för den offentliga förvaltningens utveckling, utvecklar statsförvaltningens styrsystem och är vägvisare för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Vårt breda uppgiftsområde omfattar också statens arbetsgivar- och personalpolitik.

Vi bedriver internationellt samarbete på bred front. Vi deltar i verksamheten i Europeiska unionen, flera internationella organisationer och finansinstitut.

Finansministeriet har cirka 360 anställda. En stor del av vår personal arbetar i olika sakkunniguppgifter där det behövs juridisk, kommersiell eller samhällsvetenskaplig utbildning. Cirka en tredjedel av vår personal arbetar med nödvändiga stödtjänster.

Laddar...
Publicerad 31-10-2014 kl. 15.13, uppdaterad 17-06-2020 kl. 8.28

Statsrådsborgen.

Bra att veta om oss

Finansministeriet har två olika verksamhetsställen i Helsingfors, Snellmansgatan 1 i Statsrådsborgen och Mariegatan 9.

Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 1 A                    
00170 Helsingfors

Tel. 0295 16001 (växeln)

Sociala medier

LinkedIn 

Twitter

YouTube