Mari Kervinen

Expert, Suomi.fi-tjänsterna

Mari Kervinen arbetar som expert på Befolkningsregistercentralen vid enheten Digitala tjänster inom Suomi.fi-tjänsterna.

Jag arbetar med expertuppdrag inom Suomi.fi-tjänsternas omfattande helhet. Majoriteten av mina uppgifter gäller utvecklingen av Suomi.fi-nättjänsten och Suomi.fi-servicedatalagret. Utvecklingen sker utifrån användarnas behov med metoderna för agil systemutveckling. Mina uppgifter kräver även kunskap om servicekoncept och serviceutformning samt användbarhet och nåbarhet.

Jag har arbetat med olika uppdrag inom Suomi.fi-nättjänsten i mer än 15 år – ända sedan Suomi.fi:s första tider. I och med organisationsändringen har mina uppgifter först flyttats från finansministeriet till Statskontoret och vidare till Befolkningsregistercentralen i början av 2017.

Även om jag redan länge jobbat med samma nättjänst har mina uppgifter varierat mycket under årens lopp. Till min glädje har jag fått jobba med alla de mångsidiga uppgifter som utvecklingen och underhållet av nättjänster kräver. Under de senaste åren har jag allt mer kunnat fokusera på olika utvecklingsuppdrag.

Helheten Suomi.fi-tjänster som utvecklas på Befolkningsregistercentralen är unik i sin omfattning. Jag upplever att mitt arbete med Suomi.fi-tjänsterna är mycket motiverande eftersom jag ständigt lär mig nytt, klarar av nya utmaningar och letar efter nya verksamhetssätt. Jag hoppas att jag om fem år ännu är med och utvecklar Suomi.fi-tjänsterna som vi alla använder som medborgare, företagare eller tjänstemän.

Jag är humanist till min utbildning. Jag har studerat finska språket, kommunikation och mediefostran vid universitetet. Jag blev intresserad av nätkommunikation redan under studietiden, då internet först gjorde sitt intåg. Innan Suomi.fi hann jag arbeta med nätkommunikation också inom den privata sektorn.

Bäst med Befolkningsregistercentralen är de inspirerade och kunniga kollegerna och de mycket mångsidiga arbetsuppgifterna. BRC är en flexibel arbetsgivare: flextid och möjligheten att distansjobba gör vardagsruljangsen lättare. På BRC satsar man även ständigt på att personalen ska må bra och på att utveckla hela ämbetsverkets verksamhet.