Magistraterna

Magistraten utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna producerar högklassiga rättskyddstjänster och informationsförsörjningstjänster för samhället. Magistraterna är registermyndighet för befolkningsdatasystemet och fungerar som förmyndarmyndighet. Magistraterna ansvarar för att ordna den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna fungerar dessutom som notarius publicus, offentligt köpvittne och vigselförrättare. De övriga uppgifterna utgörs bland annat av namnändringar, prövning av hinder mot äktenskap och fastställande av delägarförteckningar i bouppteckningsinstrument. Dessutom har magistraterna uppgifter i samband med val och folkomröstningar.

Det finns 11 magistrater med sammanlagt 39 verksamhetsställen. Magistraterna har cirka 700 anställda.

Finansministeriet ansvarar för den strategiska styrningen av magistraterna. Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid regionförvaltningsverket i Östra Finland ansvarar för utvecklingen och resultatstyrningen av magistraternas riksomfattande funktioner. För den funktionella styrningen och utvecklingen av magistraternas olika verksamhetsområden ansvarar dessutom Konkurrens- och konsumentverket, justitieministeriet, Patent- och registerstyrelsen, arbets- och näringsministeriet och Befolkningsregistercentralen.

12-03-2015
Häradsskrivare vid förmyndarverksamheten
12-03-2015
Harri Savilaakso arbetar som chef för magistraten i Lapplands.
Laddar...
Publicerad 12-03-2015 kl. 12.27, uppdaterad 29-12-2015 kl. 12.56

Maistraatti Lappeenranta


Bra att veta om oss

Magistraterna ansvarar för befolkningsdatasystemet, förmynderskapsärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen.


Kontaktuppgifter

www.maistraatti.fi/sv/magistraterna/