Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till uppgifter och tillhandahålla tjänster för kundernas olika livsskeden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som arbetsgivare

Hos oss får du bygga upp ett konstruktivt, smidigt, kompatibelt Finland och utveckla lösningar som hjälper människor i vardagen. Du arbetar i kärnan i Finlands digitaliseringsutveckling och kan därmed påverka riktningen för digitaliseringen av samhället.

Mod, respekt och förtroende hör till våra etiska värderingar. Vi vill visa vägen, förnya samhället och främja medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle.

Vi vill vara en tillförlitlig, visionär och eftertraktad partner till våra kunder och samarbetspartner – och en eftertraktad arbetsgivare. Vi samarbetar aktivt genom nätverk och genom vårt arbete vill vi stärka tilliten i samhället.

På myndigheten arbetar över 900 personer. Vi är verksamma på 36 orter över hela Finland. Verksamhetsmodellen är riksomfattande, det vill säga medborgare kan uträtta sina ärenden på vilket av våra verksamhetsställen som helst.

Vilken typ av arbetsplats är vi och vilka arbetsuppgifter har vi? Läs mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida.

Sök jobb hos oss! Lediga tjänster hittar du på adressen valtiolle.fi.

Laddar...
Publicerad 10-01-2020 kl. 15.01, uppdaterad 27-08-2020 kl. 14.06