En bred erfarenhet till nytta i arbetet som alkoholöverinspektör

Aili Forstén arbetar som alkoholöverinspektör på Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i Åbo. Till sin utbildning är hon politices magister och hon har också tradenomexamen i ekonomiförvaltning.

– Jag har avsiktligen byggt upp min utbildning så att den stöder en mångsidig kompetens, eftersom den så ger mig förändringsbenägenhet och utvecklingsförmåga i ett ständigt föränderligt arbetsliv, berättar Aili.

Aili kom till Regionförvaltningsverket från Skatteförvaltningen där hon jobbade som skatteinspektör inom området grå ekonomi. Hon inledde sin tjänstemannakarriär på visumavdelningen vid Finlands generalkonsulat i Petersburg där hon hade nytta av sina studier inom biämnet ryska och rysk kultur. Efter det förde arbetet henne till Centralkriminalpolisen och Tullen. Hos Centralkriminalpolisen svarade hon i egenskap av Tullens regionala kontaktperson för samordningen och utvecklingen av brottsbekämpningsåtgärderna i det västra området tillsammans med Polisen och Gränsbevakningsväsendet.

– Det kändes mycket naturligt att söka sig till tjänsten som alkoholöverinspektör på Regionförvaltningsverket. Jag ville bredda min egen synvinkel och kompetens som tjänsteman. Att konkret tillsyn över fältet och ett brett samarbete mellan myndigheter och intressentgrupper utöver tillsynsförvaltningen ingår i min arbetsbeskrivning spelade också en stor roll.

Med ett gott myndighetssamarbete säkras välbefinnandet

Aili säger sig vara i den lyckliga ställningen att hon länge fått utföra viktigt arbete på höga poster i samhället och med samhällets bästa i åtanke. Det gäller också de nuvarande uppgifterna.

– Alkohollagen förutsätter ett gott samspel och samarbete myndigheterna emellan så att välbefinnandet och jämställdheten säkerställs. Jag har möjlighet att samarbeta bland annat med polisen Skatteförvaltningen, utsökningsverket, experter på förebyggande av missbruk och kommunala hälsoskydds- och livsmedelsmyndigheter.

Inom alkoholförvaltningen görs också en hel del samarbete med näringsgrenen dvs. instanserna som idkar detaljhandel med alkohol och restaurangägarna.

Framtiden utmanar till utveckling

Aili berättar att det bästa i hennes arbete är mångsidigheten, men också det att hon i sina arbetsuppgifter fått lära känna och bli vän med fina människor.

– Fortsättningsvis får jag till min glädje så gott som dagligen lägga märke till hur många professionella personer i olika ålder som arbetar omkring mig och i mina nätverk och som inspirerar mig med sin sakkunskap och kompetens.

Utökandet av kompetensen är intressant och motiverande för Aili. Vid sidan om arbetet avlägger hon ämnesstudiehelheten ledarskap vid Östra Finlands öppna universitet.

– Jag har börjat intressera mig för ledandet av människor och saker ur olika synvinklar och också för det, hur verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas på ett målinriktat sätt i samarbete med arbetsgemenskapen och andra aktörer. Att lära sig nya saker och anpassa sig till förändringar är i mitt tycke redan nu och också framöver en av de viktigaste arbetslivsfärdigheterna.