Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen har en viktig roll i säkerställande av det finländska samhällets verksamhet. Vi samlar årligen in över 50 miljarder euro i skatteintäkter som används för att upprätthålla och utveckla samhällets tjänster. Vår uppgift är att verkställa beskattningen noggrant, vaksamt och absolut rättvist och vi ska göra skattefrågorna enkla för kunderna.

Skatteförvaltningen sysselsätter cirka 5 000 personer runt om i Finland. Enligt undersökningar är vi en uppskattad och konkurrenskraftig arbetsgivare. Som anställd hos Skatteförvaltningen kan du vara med och påverka den gemensamma välfärden.

Mångsidiga arbetsuppgifter inom statsförvaltningen

De vanligaste examina för en anställd vid Skatteförvaltningen är juris kandidat och magister, ekonom och tradenom. I framtiden kommer vi att behöva allt fler anställda med högskoleexamen.

I början av karriären kan en skatteexpert t.ex. ha arbetsuppgifter inom personbeskattningen, beskattningen av rörelseidkare, yrkesutövare och företag samt inom övervakning av beskattningen. I takt med att karriären går framåt kan man bli expert antigen på den lokala skattebyrån eller i någon av våra riksomfattande styrnings- och utvecklingsenheter.

Skatteexperterna stöds i sitt arbete av personalen inom de administrativa och IT-uppgifterna samt av kommunikationsproffs. Vår rikstäckande organisation behöver alltså experter på flera områden. Goda data- och språkkunskaper bidrar till att lyckas i arbetet. I alla våra uppgifter behövs också social kompetens och serviceanda.

Skatteförvaltningen stödjer och uppskattar sina anställda

Skatteförvaltningens lönesystem är sporrande och tar hänsyn till uppgifternas svårighetsgrad och den personliga framgången i arbetsuppgifterna. Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete hjälper till med att koppla samman arbete och fritid.
Vi satsar på kompetens, och våra anställda uppskattar möjligheten att utveckla den egna yrkesskickligheten genom olika kurser eller på tjänstemannautbyte i hemlandet och utomlands.

Vi stödjer våra anställdas hälsa och ork. Som anställningsförmån erbjuder vi personalbiljetter samt motions- och kultursedlar. Våra anställda kan också skaffa förmånliga programvaror för sina hemdatorer och förmånligt hyra semesterställen som är avsedda för Skatteförvaltningens personal.

Vår uppskattning bygger på att vår verksamhet är pålitlig och enhetlig och att vår personal är yrkeskunnig. Vårt mål är att vara en organisation som uppskattas i Finland och internationellt och att vara en av de bästa skatteförvaltningarna i världen.

Laddar...
Publicerad 03-11-2014 kl. 10.27, uppdaterad 13-10-2021 kl. 14.37

Bra att veta om oss

Skatterna som samlas in av Skatteförvaltningen är den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla. Med skattemedlen upprätthålls och utvecklas samhällets tjänster för alla finländare.

Kontaktuppgifter

Skattebyråerna och deras verksamhetsställen betjänar kunder runt om i landet. Byråernas kontaktuppgifter och öppettider hittar du på vår webbsida.