Skatteförvaltningen - nyheter

Publicerad
Utnämningar vid Skatteförvaltningen

Suvi Jääskeläinen, Mirja Kotiranta, Jonne Leivo och Jenni Raninen har utnämnts till kundrådgivare för viss tid (11.6.2018-28.2.2019) vid Skatteförvaltningen. PM Sulevi Rauhala har utnämnts...

20-06-2018
Jani Pylkäs har utnämnts till skatterevisor vid Skatteförvaltningen

Tradenom Jani Pylkäs har utnämnts till skatterevisor vid Skatteförvaltningen från 1.6.2018.

21-05-2018
Maija-Kaarina Karvonen har utnämnts till skatterevisionschef vid Skatteförvaltningen

Förvaltningsnotarie Maija-Kaarina Karvonen har utnämnts till skatterevisionschef vid Skatteförvaltningen från 1 maj 2018.

17-04-2018
Jarkko Levasma har utnämnts till utvecklings- och dataförvaltningsdirektör vid Skatteförvaltningen

DI Jarkko Levasma har utnämnts till utvecklings- och dataförvaltningsdirektör vid Skatteförvaltningen från och med den 16 april 2018.

09-04-2018
Petra Laakso har utnämnts till processansvarig vid Skatteförvaltningen

EM Petra Laakso har utnämnts till processansvarig vid Skatteförvaltningen från 1.3.2018.

22-03-2018
Ari Mäkelä har utnämnts till överdirektör vid Skatteförvaltningen

Juris kandidat Ari Mäkelä har utnämnts till överdirektör för viss tid (1.4.2018-31.12.2022) vid Skatteförvaltningen.

07-03-2018
Utnämningar vid Skatteförvaltningen

EM Anne-Mari Pietilä har utnämts till överinspektör Företagsbeskattningens Styrning- och utvecklingsenhet från 1.2.2018. FM Kristiina Ådahl har utnämnts till språkvårdare vid Skatteförvalt...

25-01-2018
Susanna Sundberg-Viljanen har utnämnts till chef för skatterevisionsgruppen vid Skatteförvaltningen

Susanna Sundberg-Viljanen har utnämnts till chef för skatterevisionsgruppen vid Skatteförvaltningen från 24.1.2018.

16-01-2018
Iina Harjamäki, Riikka Heikkinen, Klaus Koskela, Vilma Luomala, Otto Montonen, Jemina Mustonen, Hanna Numminen och Marjo Salo har utnämnts till skattesekreterare vid Skatteförvaltningen

Iina Harjamäki, Riikka Heikkinen, Klaus Koskela, Vilma Luomala, Otto Montonen, Jemina Mustonen, Hanna Numminen och Marjo Salo har utnämnts till skattesekreterare vid Skatteförvaltningen från 1.12.201...

20-12-2017
Heli Lähteenmäki har utnämnts till överdirektör för viss tid vid Skatteförvaltningen

Juris kandidat Heli Lähteenmäki har utnämnts till överdirektör för viss tid vid Skatteförvaltningen från 1.1.2018.

11-10-2017
Pirta Karlsson har utnämnts till personaldirektör vid Skatteförvaltningen

EM Pirta Karlsson har utnämnts till personaldirektör vid Skatteförvaltningen från och med den 5 juni 2017.

08-05-2017
Olli Aalto har utnämnts till chef för lokaltjänster vid Skatteförvaltningen

Olli Aalto har utnämnts till chef för lokaltjänster vid Skatteförvaltningen från och med den 1 maj 2017.

02-05-2017