Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Vi producerar för statsförvaltningen branschoberoende ICT-tjänster samt informations- och kommunikationstekniska integrationstjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav. Inom tjänsteproduktionen förenar vi både vår egen produktion och våra partners tjänster som upphandlats på marknaden. Vi har spetskompetensen inom ICT!

Vårt mål är att producera högklassiga, driftssäkra och enhetliga grundläggande informationstekniktjänster, med hjälp av vilka våra kunder kan erbjuda sina tjänster till medborgare och företag. Vidare är vårt mål att möjliggöra interoperabla lösningar och flexibla organisationsändringar mellan statens olika ämbetsverk samt att uppnå inbesparingar med enhetliga processer och tjänster.

I Valtori skapar vi grunden för digitaliseringen av statsförvaltningen. Hos oss får du arbeta med det bästa kompetensnätverket inom ICT-branschen för en bred och varierande kundkrets. Vårt arbete har en stark samhällelig effekt, där varje Valtori-anställd får delta med sin insats. Ett bevis på vår framgång är exempelvis att vår personalnöjdhet kontinuerligt har ökat.

Vi verkar runt om i Finland och totalt är vi cirka 1 150. Valtori är en modern och trivsam arbetsplats, där arbetstagarna ges möjlighet att delta, utvecklas och upprätthålla sin expertis. Våra anställda kan avancera i sin karriär bland Valtoris mångsidiga uppgifter. Hos oss finns också möjlighet att innovera nytt!
 

Laddar...
Publicerad 03-12-2014 kl. 9.41, uppdaterad 26-06-2020 kl. 13.43

Valtoris arbetstagare.

Valtoris arbetstagare.

Bra att veta om oss

Läs mer om Valtori, vår verksamhet, våra tjänster, om att arbeta hos oss och våra omfattande anställningsförmåner på vår webbsida.

Kontaktuppgifter

Vi verkar på flera orter runt om i Finland.
Vårt huvudkontor finns i Jyväskylä på adressen Vapaudenkatu 58,
40100 Jyväskylä.
Växel: 0295 50 4000.

Sociala medier

Facebook

Linkedln

Twitter

Youtube

Instagram